Piagam Pelanggan

  • Sentiasa berusaha ke arah kecemerlangan akademik dengan mengamalkan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang berkesan
  • Sentiasa  peka terhadap disiplin dan masaalah pelajar serta berusaha untuk menanganinya
  • Sentiasa berusaha memantapkan kemahiran dalam bidang kokurikulum
  • Memastikan semua guru dan staf sokongan mengamalkan budaya kerja cemerlang
  • Sentiasa berusaha menjaga kebersihan, keceriaan dan keselamatan sekolah
  • Sentiasa bekerjasama dengan ibubapa dan masyarakat setempat serta menjalin hubungan yang sihat demi kebaikan bersama

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s